Доцент д-р Любомир Николов

Доцент д-р Любомир Николов

 

Телефон:

02 979 3583

 

Email:

l.nikolov@ipc.bas.bg

 

Стая:

3Kl

 

Участие в ръководни органи / научни звена:

 

Наукометрични показатели

Публикации

.