7-ми научен семинар по физикохимия за млади учени и докторанти

25-27 април 2018г., гр. Пловдив