Професор д-р Богдан Рангелов

Професор д-р Богдан Рангелов

 

Позиция:

Директор на ИФХ-БАН

Ръководител на лаборатория по електронна микроскопия и микроанализ

 

Телефон:

02 979 2533

 

Email:

rangelov@ipc.bas.bg

 

Стая

425

 

Участие в ръководни органи / научни звена:

 

Наукометрични показатели

Публикации