Професор д-р Мария Петрова

Професор д-р Мария Петрова-Николова

 

 

Телефон:

02 979 3580

 

Email:

mpetrova@ipc.bas.bg

 

Стая:

516

 

Участие в ръководни органи / научни звена:

 

Наукометрични показатели

Публикации