Доцент д-р Женя Георгиева

Доцент д-р Женя Георгиева

 

Позиция:

Научен секретар

 

Телефон:

02 979 3938

 

Email:

jenia@ipc.bas.bg

 

Стая:

508

 

Участие в ръководни органи / научни звена:

 

Наукометрични показатели

Публикации