Доцент д-р Драгомир Тачев

Доцент д-р Драгомир Тачев

 

Позиция:

Председател на Научния Съвет

Ръководител на лаборатория за специализирани рентгенови методи и томография

 

Телефон:

02 979 2570

 

Email:

dtachev@ipc.bas.bg

 

Стая:

108

 

Участие в ръководни органи / научни звена:

 

Наукометрични показатели

Публикации

 

Weight and atom percent convertor

How to measure flat surface area with an ordinary computer scanner