Професор д-р Александър Караманов

Професор д-р Александър Караманов

 

 

Телефон:

02 979 2552

 

Email:

karama@ipc.bas.bg

 

Стая:

217

 

Участие в ръководни органи / научни звена:

 

Наукометрични показатели

Лична страница

Personal site