Доцент д-р Виктория Накова

Доцент д-р Виктория Накова

 

Позиция:

Ръководител на секция "Повърхности и колоиди"

Заместник-Председател на Научния Съвет

 

Телефон:

02 979 3922

 

Email:

vmilkova@ipc.bas.bg

 

Стая:

418

 

Участие в ръководни органи / научни звена:

 

Наукометрични показатели

Публикации