Първа обща среща на участниците в проект ИНФРАМАТ

На 24 юни 2019 година в Зала 1 на Античен културно-комуникационен комплекс „Сердика“ (Ларго) се проведе Първа обща среща на участниците в ИНФРАМАТ – Разпределена инфраструктура от центрове за производство и изследване на нови материали и техните приложения, както и за консервация, достъп и е-съхранение на артефакти (археологически и етнографски).

Събитието беше открито с доклад за ИНФРАМАТ от проф. Весела Цакова, Директор на Института по физикохимия “Акад. Р. Каишев” – БАН и координатор на проекта.

Специален гост на срещата беше д-р Yi Liu от Изследователски център Юлих, Германия.

Тя представи Европейската разпределена инфраструктура EUSMI.

Събитието продължи с доклади за напредъка по проекта на Модул 1 от проф. Павлета Шестакова и проф. Юри Кълвачев и напредъка по Модул 2 от д-р Иглика Мишкова и доц. Христо Попов.

 

 

На Първата обща среща на участниците в проект ИНФРАМАТ присъстваха представители на Министерството на образованието и науката и членове на Управителния съвет на Българската академия на науките.

На 25 юни 2019 срещата продължи с посещение в лаборатории, подкрепени от ИНФРАМАТ. В Института по физикохимия, Института по обща и неорганична химия и Института по катализ бяха представени лаборатории по рентгенови методи и томография, рентгенова фотоелектронна спектроскопия и електронен прамагнитен резонанс.

В Института по органична химия с Център по фитохимия беше показана лаборатория по ядрен магнитен резонанс, а в Института по полимери беше представено оборудване за изследване на нанообекти (атомно силова микроскопия и динамично и статично светлоразсейване).