Доцент д-р Лидия Миркова

доцент Лидия Миркова

 

 

Позиция:

Асоцииран член на ИФХ

 


Email:

lidia_mirkova@yahoo.com

 

 

Секция:

Електрохимия и корозия

Публикации