Професор дхн Стоян Стоянов

професор Стоян Стоянов

 

Позиция:

Асоцииран член на ИФХ

 

 

 

Email:

stoyanov@ipc.bas.bg

 

 

Секция

Фазообразуване, кристални и аморфни материали

Лична страница