Доцент д-р Цветан Добрев

доцент Цветан Добрев

 

 

Позиция:

Асоцииран член на ИФХ

 

 

Email:

tsdobrev70@abv.bg

 


 

Секция:

Електрохимия и корозия

Публикации