Доцент д-р Христо Христов

доцент Христо Христов

 

Позиция:

Асоцииран член на ИФХ

 

Телефон:

02 979-3924

 

Email:

khristov@ipc.bas.bg

 

Стая:

421

 

Секция:

Повърхности и колоиди

Публикации