Доцент д-р Ивана Петканчин

доцент Ивана Петканчин

 

 

Позиция:

Асоцииран член на ИФХ

 

 

Email:

petkanch@ipc.bas.bg

 

 

Секция:

Повърхности и колоиди

Публикации