Доцент д-р Милко Монев

доцент Милко Монев

 

 

Позиция:

Асоцииран член на ИФХ

 

 

Email:

monev@ipc.bas.bg

 

 

Секция:

Електрохимия и корозия

Публикации