Доцент Лидия Александрова

 

доцент д-р Лидия Боянова Александрова

 

Позиция:

Асоцииран член на ИФХ

 

Телефон:

 

 

Email:

lalexandrova@ipc.bas.bg

 

Стая:

 

 

Секция:

Повърхности и колоиди

Публикации