Професор дхн Стефан Армянов

професор Стeфан Армянов

 

Позиция:

Асоцииран член на ИФХ

 

Телефони:

            (+3592) 981 8581

            (+3592) 979 3585

 

Мобилен:

            (+359) 878 87 00 37

 

Email:

armyanov@ipc.bas.bg

 

Стая:

515

 

Секция:

Електрохимия и корозия

Лична страница