Член-кореспондент Димчо Кашчиев

член-кореспондент Димчо Кашчиев

 

 

Позиция:

Асоцииран член на ИФХ

 

 

Email:

kash@ipc.bas.bg

 

 

Секция:

Фазообразуване, кристални и аморфни материали

Лична страница