Колоквиуми

Заседание на КОЛОКВИУМ "акад. Р. КАИШЕВ" на ИФХ-БАН

10.05.2024
Уважаеми колеги,
На 21 май 2024 г. (вторник) от 10:30 ч. в сградата на блок 11 (НК-1, БАН), зала 225 ще се състои заседание на колоквиума, на което ще бъде изнесена лекцията

 

Разработване на нова методика за химично метализиране на диелектрични материали от иновативни екологосъобразни електролити

Докладва проф. д-р Мария Петрова, ИФХ-БАН

     

Химичното метализиране на диелектрици е един много ефективен, икономически изгоден и перспективен метод за получаване на нови функционални материали, които биха намерили приложение в съвременните технологии при производството на: нови материали за електрониката, енергетиката, фината механика, оптиката; устойчиви на износване и корозия материали; печатни платки с метализирани отвори и др.
По тази причина от научна гледна точка е важно решаването на проблема, свързан с разработването на нова методика за получаване и охарактеризиране на метални покрития (медни и никелови) върху диелектрици от нови екологосъобразни електролити, несъдържащи традиционните токсични редуктори.
Разработването им е важна стъпка към намирането на един комбиниран подход от химично и последващо електрохимично отлагане, с което се цели израстване с висока скорост на метални слоеве върху диелектрици, но само след тяхното предварително химично метализиране с тънки филми. В тази връзка бяха изследвани различни видове диелектрични подложки, състави на разтвори за предварителна обработка и електролити за отлагане, както и влиянието на основните параметри на процеса.
Един от интересните аспекти беше свързан с химичното метализиране на 3D – принтирани полимерни образци от ABS, PETG, PLA, PET с цел създаването на системи диелектрик/метал със специфични свойства.

Водещ на колоквиума: проф. д-р Николай Божков

Архив

«
Всички