Архив

 

 

 

 

 

На 24 октомври 2023 г. се проведе заседание на Колоквиума. Виктория Милкова изнесе доклад на тема:

“ЕЛЕКТРО-ОПТИЧНО ИЗСЛЕДВАНЕ НА МНОГОСЛОЕН ФИЛМ ФОРМИРАН ОТ ПОЛИЗАХАРИДИ И ВЪГЛЕРОДНИ ТОЧКИ ВЪРХУ МОДЕЛНИ КОЛОИДНИ ЧАСТИЦИ”

 

На 20 юли 2023 г. се проведе заседание на Колоквиума. По процедура за отчисляване Марина Арнаудова, докторант на самостоятелна подготовка към секция „Електрохимия и корозия“ изнесе доклад на тема: “ПОЛУЧАВАНЕ И ОХАРАКТЕРИЗИРАНЕ НА ЕЛЕКТРОХИМИЧНИ ПОКРИТИЯ НА НИКЕЛОВА ОСНОВА Ni-M, КЪДЕТО M=W, Mо, TiOx”

 

На 11 юли 2023 г. се проведе заседание на Колоквиума. Гюнвер Ходжаоглу изнесе доклад на тема: "ЕЛИМИНИРАНЕ НА ФЛУОРИДНИ ЙОНИ С АЛУМИНИЕВ СУЛФАТ ОТ ЦИНКОВО-СУЛФАТНИ ИНДУСТРИАЛНИ ЕЛЕКТРОЛИТИ"

 

На 20 юни 2023 г. се проведе заседание на Колоквиума. Александър Караманов изнесе доклад на тема: "СИНТЕРОВАНИ СТЪКЛО-КЕРАМИКИ, КРИСТАЛИЗАЦИОННО ПРЕДИЗВИКАНО СВИВАНЕ И КРИСТАЛИЗАЦИОННО ПРЕДИЗВИКАНА ПОРЬОЗНОСТ"

 

На 08 юни 2023 г. се проведе заседание на Колоквиума във връзка с процедура по предзащита: “ЕЛЕКТРОХИМИЧНО ПОЛУЧАВАНЕ, СТРУКТУРА И СВОЙСТВА НА СПЛАВ МЕД–АНТИМОН” на Васил Костов, задочен докторант към секция „Електрохимия и корозия“.

 

На 16 май 2023 г. се проведе заседание на Колоквиума. Димчо Кашчиев изнесе доклад на тема:  "ДВЕ НОВОСТИ В ТЕОРИЯТА НА ЗАРОДИШООБРАЗУВАНЕ"