Награда Млад учен

      От 30 юли до 04 август 2023 г. в Неапол се състоя международната научна конференция по кристален растеж и епитаксия ICCGE20 с над 600 участника. Конференцията покрива всички аспекти на кристалния растеж, епитаксията, нови материали с приложения във фотоника, оптоелектроника, съхранение на енергия,  биомедицина, чисти технологии и др.

      Във връзка със 115-та годишнина от рождението на Академик Ростислав Каишев, Научния съвет на Института по физикохимия, БАН, съвместно с организационния комитет на ICCGE20 учреди награда за най-добър устен доклад изнесен от млад учен на конференцията.

 

За носители на наградата, международно жури определи:

 

 

  • доктор Artur Tuktamyshev, University of Milano Bicocca, за доклада „Droplet nucleation on a vicinal surface: temperature-activated transitions of a density dependence“ и
  • докторант Isha Bade, Chemical Engineering, Imperial College London, за доклада „Regrowth Behaviour in Pharmaceutical Crystals - A Case Study on Paracetamol“.