Новини

Общото събрание на учените

22.03.2019

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

          На  02.04.2019 г. /вторник/  от 10:30 часа в Залата на блок 11, 2 етаж, ще се проведе заседание на Общото събрание на учените със  следния дневен ред:

 

  1. Обсъждане предложението на Комисията за нормативни и общоакадемични актове (КНОА) за промени в Устава на БАН.
  2. Разни.

 

 

Председател на Общото събрание на ИФХ-БАН:

                                                                     /гл. ас. д-р Хр. Петкова/

 

писмо до ОСУ от 20.03.2019

 

 

«
Всички