Новини

Високи награди за наука „Марин Дринов” лента на колеги от ИФХ

14.12.2016
С наградата на БАН „Марин Дринов” лента бяха удостоени академик Юлиан Ревалски и член-кореспондент Стоил Стоилов (Институт по физикохимия). Председателят на Академията акад. Стефан Воденичаров им връчи почетните отличия на церемония, която се проведе на 25 март 2016г. в големия салон на БАН. Чл.-кор. Стоил Стоилов получи наградата за значителния му принос в развитието на колоидната електрооптика и устойчивостта на дисперсните системи.
На официална церемония, която се проведе на 14 октомври 2016г., Председателят ма Академията акад. Стефан Воденичаров връчи почетния знак на БАН „Марин Дринов”  лента на проф. дхн Димитър Стойчев (Институт по физикохимия). Проф. Стойчев бе награден за неговите значителни заслуги за развитието на българската наука в областта на електрокристализацията, за разработките му в областта на функционалните галванични покрития, както и по случай неговата кръгла годишнина.
Българската академия на науките удостои с почетен знак „Марин Дринов” лента чк.-кор. Тодор Бояджиев и проф. дхн Иван Кръстев (Институт по физикохимия). Отличията връчи Председателят на БАН акад. Стефан Воденичаров на церемония, проведена на 2 декември 2016г. Проф. Иван Кръстев бе награден за неговата научна, научно-организационна и административна дейност, допринесла за издигането на престижа на Института по физикохимия и на българската наука.

 

empty yet

 

«
Всички