Колоквиуми

Заседание Колоквиум на секция "Фазообразуване, кристални и аморфни материали"

13.05.2018

СТРАНСКИ - КАИШЕВ

К О Л О К В И У М

по

Фазообразуване и Кристален Растеж

 

На 08 октомври 2019 г (вторник) от 10:30 ч. в семинарната зала на 2 етаж, блок 11, БАН на заседание на Колоквиума по Фазообразуване и Кристален Растеж Андрей Милчев (ИФХ-БАН) ще изнесе доклад на тема:

 

"Топология на пространството и фазови преходи - геометрични ефекти при полимерни течни кристали"

Молекулно-динамичното моделиране на фазови преходи в лиотропни разтвори от полутвърди полимери (като ДНК и др.) разкрива непосредствена връзка между геометрията на пространството и структурата на формиращите се нови течно-кристални фази.

При систематично увеличаване концентрацията на разтвора между две успоредни неадсорбиращи стени се наблюдава явлението "капилярна нематизация", докато ако стените привличат полимера, се реализира преход от изотропна към нематична и смектична-С фаза. При гладки безструктурни стени фазовият преход е от тип Костерлиц-Таулес, докато при структурирани стени той е от втори род.

Ако пространството е ограничено от сферична повърхност, структурата на възникващите фази се определя от съотношението на радиуса на сферата към дължината на полимерните верижки. В зависимост от взаимодействието на полимерите с повърхността на сферичната кухина се наблюдава фазово разделяне между приповърхностен слой и сърцевина с различна структура и ориентация на двете фази.

 

1. Semiflexible Polymers in Spherical Confinement: Bipolar Orientational Order vs. Tennis Ball States, Arash Nikoubashman, Daniel A. Vega, Kurt Binder and Andrey Milchev, Phys. Rev. Lett. 118, 217803, 2017

2. Smectic C and Nematic Phases in Strongly Adsorbed Layers of Semiflexible Polymers, Andrey Milchev and Kurt Binder, Nano Lett., 2017, 17 (8), 4924–4928

3. Densely Packed Semiflexible Macromolecules in a Rigid Spherical Capsule,Andrey Milchev, Sergei A. Egorov, Daniel A. Vega, Kurt Binder, Arash Nikoubashman, Macromolecules, 2018, 51, 5, 2002-2016.

 

Разпределение на краищата и страничен пог (a) лед върху структурата на полимерни полутвърди верижки
(b) с дължина 16 мономера, твърдост 48 и концентрация 0.7 при температура 0.6, затворени в сферична капсула с радиус равен на две дължини.

 

«
Всички