Колоквиуми

Заседание Колоквиум на секция "Фазообразуване, кристални и аморфни материали"

13.05.2018

СТРАНСКИ - КАИШЕВ

К О Л О К В И У М

по

Фазообразуване и Кристален Растеж

 

На 21 май 2019 г. (вторник) от 10:30 ч. в семинарна зала на 2 етаж, блок 11, БАН на заседание на Колоквиума по Фазообразуване и Кристален Растеж ще бъде изнесена лекцията:

 

"ОТЛАГАНЕ НА СРЕБРО В СЛОЕВЕ ОТ ПОЛИ(3,4-ЕТИЛЕНДИОКСИТИОФЕН) И ЕЛЕКТРОКАТАЛИТИЧНИ СВОЙСТВА НА ПОЛИМЕРНИТЕ ПОКРИТИЯ ЗА НЯКОИ ОКИСЛИТЕЛНИ РЕАКЦИИ"

 

Василена Карабожикова - ИФХ, БАН

 

(Предзащита на дисертационен труд)

Ще бъде представен за обсъждане дисертационен труд, основаващ се на резултати, получени по време на редовната докторантура на В. Карабожикова

«
Всички