Институт по физикохимия - БАН - Колоквиуми
Колоквиуми

Заседание на Колоквиума на секция "Повърхности и колоиди"

30.04.2018

КОЛОКВИУМ „АЛЕКСЕЙ ШЕЛУДКО”

СЕКЦИЯ „ПОВЪРХНОСТИ И КОЛОИДИ”

Институт по Физикохимия на БАН

 

СЪОБЩЕНИЕ

 

 

На 06 юли 2017 г. (петък) от 11:00 часа в зала „Болцман” на ИФХ-БАН, ще се проведе заседание на Колоквиума със следния дневен ред:

  1. Доклад на Стоил Стоилов на тема:

 

Липидни нанотръбички: диполни моменти и агрегация

 

  2. Разни (съобщения, организационни и др. въпроси).

Ще бъдат представени и анализирани резултати от електро-оптични изследвания върху природата на постоянните и индуцирани диполни моменти на липидни нанотръбички, както и диполните взаимодействия предизвикващи агрегация на липидни нанотръбички и на микротубули. Тези изследвания са от значение за изясняване на механизма на дегенеративни заболявания, като Алцхаймер, Паркинсон и др.

«
Всички