Колоквиуми

Заседание на Колоквиума на секция "Повърхности и колоиди"

30.04.2018

КОЛОКВИУМ „АЛЕКСЕЙ ШЕЛУДКО”

СЕКЦИЯ „ПОВЪРХНОСТИ И КОЛОИДИ”

Институт по Физикохимия на БАН

 

СЪОБЩЕНИЕ

 

 

На 17 май 2019 г. (петък) от 11:00 часа в зала „Болцман” на ИФХ-БАН, ще се проведе заседание на Колоквиума със следния дневен ред:

 

1. Доклад на Анна Гюрова на тема:

 

“Самоорганизация на двуантенен олигоглицин C8H16(-CH2-NH-GLY4)2 във водни разтвори и
адсорбция върху меки и твърди междуфазови граници”

Двуантенните олигоглицини представляват синтетични пептиди с потенциал за приложения в медицината, фармацията и опазването на околната среда. Техният молекулен строеж е подобен на този на болаамфифилите, т.е. включва хидрофобна верига Cx, в чиито краища са ковалентно свързани съответно две полярни групи. В случая на двуантенните олигоглицини обаче хидрофилната част е разширена посредством къси олигоглицинови вериги GlYn (антени), които завършват с амино група: CxH2x(-CH2-NH-GlYn)2. Интересът към тях е предизвикан от способността им да образуват спонтанно стабилни надмолекулни асоциати във водна среда (тектомери) и специфични покрития върху твърди повърхности.

Настоящата работа се фокусира върху двуантенен олигоглицин с дължина на хидрофобната верига C8 и антени с по-къса глицинова порция Gly4. Тя включва регистриране на агрегати с Динамично Светоразсейване (DLS), изследване на адсорбционни слоеве върху меки разтвор/въздух граници с Тензиометрия за Профилен Анализ (PAT) и твърди повърхности със Сканираща Електронна Микроскопия (SEM), както и наблюдения върху изтичане и стабилност на микроскопски тънки течни и омокрящи филми.

.

 

 

2. Разни (съобщения, организационни и др. въпроси).

«
Всички