Колоквиуми

Заседание на Колоквиума на секция "Повърхности и колоиди"

30.04.2018

КОЛОКВИУМ „АЛЕКСЕЙ ШЕЛУДКО”

СЕКЦИЯ „ПОВЪРХНОСТИ И КОЛОИДИ”

Институт по Физикохимия на БАН

 

СЪОБЩЕНИЕ

 

 

На 31 май 2019 г. (петък) от 11:00 часа в зала „Болцман” на ИФХ-БАН, ще се проведе заседание на Колоквиума със следния дневен ред:

 

1. Доклад на Димитър Стоянов на тема:

 

“Получаване и изследване на микроскопични пенни филми”

Микроскопичните тънки течни филми (ТТФ) се използват за изследване на повърхностните свойства на две доближаващи се фазови граници разтвор/въздух, разделени с тънък слой от обемната фаза. Стабилността и хомогенността на фазовите граници разтвор/въздух зависят от концентрацията на повърхностно-активните вещества (ПАВ), от добавянето на електролит, от температурата на системата. Традиционно се изследва как повишаването на концентрацията на ПАВ влияе върху типа и стабилността на тънките течни филми при постоянни други условия. Настоящето изследване е фокусирано върху “обратната задача”, при известна обща зависимост концентрация на ПАВ/свойства на ТТФ да се определят отклонения от концентрацията на изходните разтвори на ПАВ. За целта е използвано нейоногенното ПАВ пентаетиленгликол монододецилов етер (С12Е5). Съпоставени са експериментални резултати получени от тензиометър с профилен анализ и с микроинтерферометричната апаратура на Шелудко-Ексерова за изследване на пенни филми.

 

 

2. Разни (съобщения, организационни и др. въпроси).

«
Всички