Колоквиуми

Заседание на Колоквиума на секция "Повърхности и колоиди"

13.12.2016

КОЛОКВИУМ „АЛЕКСЕЙ ШЕЛУДКО”

СЕКЦИЯ „ПОВЪРХНОСТИ И КОЛОИДИ”

Институт по Физикохимия на БАН

 

СЪОБЩЕНИЕ

 

 

На 10 март 2017 г. (петък) от 11:00 часа в зала „Болцман” на ИФХ-БАН, ще се проведе заседание на Колоквиума със следния дневен ред:

  1. Доклад на Димитринка Арабаджиева на тема:

По следите на една утайка или свойства на водни разтвори от двуантенни олигоглицини – pH зависимост

 

  2. Разни (съобщения, организационни и др. въпроси).

Обект на изследване са водните разтвори на двуантенни олигоглицини C8H16(-СН2-NH-Gly5)2*HCl, и по-специално на олигоглицини с мост от осем въглеродни атома между двете олигоглицинови опашки (C8-T2). Структурата на молекулите на С8-Т2 обуславя амфифилните им свойства във водна среда, както и образуването на обемни и повърхностни самоорганизирани структури. Възникването на тези структури зависи от pH на средата поради наличието на амино групи в краищата на олигоглициновите вериги.

В настоящия доклад ще бъдат показани експериментални данни както за обемните и повърхностните свойства на системата при pH стойности от 3 до 11, така и резултати от наблюдение и изследване на образувалата се в процеса на изследователската работа утайка. Методиките за получаване на резултати включват динамично светоразсейване, тензиометрични изследвания в режим мехурче, изследване на тънки течни филми и анализ на седиментиралите разтвори.

Получените резултати показват наличие на обемни структури и промяна с времето (стареене) както на повърхностните характеристики на разтворите, така и на изследваните тънки течни филми. Размерите на обемните агрегати и повърхностните свойства по границата разтвор/въздух се променят съществено с промяната на pH.

«
Всички