Колоквиуми

Заседание на Колоквиума на секция "Повърхности и колоиди"

10.12.2019

КОЛОКВИУМ „АЛЕКСЕЙ ШЕЛУДКО”

СЕКЦИЯ „ПОВЪРХНОСТИ И КОЛОИДИ”

Институт по Физикохимия на БАН

 

СЪОБЩЕНИЕ

 

На 20 декември 2019 г. (петък) от 11:00 часа в зала „Болцман” на ИФХ-БАН, ще се проведе заседание на Колоквиума със следния дневен ред:

 

1. Отчет на секция "Повърхности и колоиди" за 2019 г.

2. Разни (съобщения, организационни и др. въпроси).

«
Всички