Колоквиуми

Заседание на Колоквиума на секция "Повърхности и колоиди"

13.12.2016

КОЛОКВИУМ „АЛЕКСЕЙ ШЕЛУДКО”

СЕКЦИЯ „ПОВЪРХНОСТИ И КОЛОИДИ”

Институт по Физикохимия на БАН

 

СЪОБЩЕНИЕ

 

 

На 7 юли 2017 г. (петък) от 11:00 часа в зала „Болцман” на ИФХ-БАН, ще се проведе заседание на Колоквиума със следния дневен ред:

  1. Доклад на Елена Милева на тема:

"Дизайн на меки наноструктури във водни разтвори на амфифилни пептиди"

 

  2. Разни (съобщения, организационни и др. въпроси).

Водните разтвори на синтетични антенни олигоглицини (амфифилни пептиди) могат да се самоорганизират в надмолекулни структури (тектомери). Процесите на самоорганизация в такива системи могат да се регулират с промени в рН на средата, добавка на нискомолекулни електролити и пр. Основните тенденции, които определят формата и размера на образуваните тектомери са възникването на специфична мрежа от вътремолекулни и междумолекулни Н-връзки и тенденцията за образуване на бола-амфифилни наноструктури.

Резултатите от комбинирана експериментална процедура, която включва тензиометрични измервания, динамично светоразсейване и получаване на микроскопични пенни филми, позволяват да се предложат идеи за насочено регулиране на условията на възникване и стабилността на образуваните тектомери.

Изследваните течни систeми имат значителен потенциал за биомедицински и др. приложения.

«
Всички