Колоквиуми

Заседание на Колоквиума на секция „Електрокристализация, галванични покрития и корозионни процеси“

11.11.2018

Колоквиум

 

ЕЛЕКТРОКРИСТАЛИЗАЦИЯ, ГАЛВАНИЧНИ ПОКРИТИЯ

И КОРОЗИОННИ ПРОЦЕСИ

при ИФХ БАН

 

 

          На 13.12.2018 г. (четвъртък) от 10 30 ч. в залата на бл. 11, ет. II ще се състои Колоквиум на тема:

 

Получаване и характеризиране на анодни материали, приложими в горивни клетки и електролизьори

 

Докладва:  докторант Нина Димитрова

«
Всички