Новини

Общото събрание на учените

15.07.2020

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

          На  21.07.2020 г. /вторник/  от 12:00 часа във фоайето пред Директорския кабинет ще се проведе Общо събрание на служителите  на ИФХ във връзка с обсъждане на възможността за получаване на ваучери за храна за 2020 г.

 

 

 

Канцелария на ИФХ

 

 

 

 

 

 

«
Всички