Новини

Почина член-кор. проф. Стоил Стоилов

10.09.2023

С дълбока скръб съобщаваме, че на 10.09.2023г. ни напусна

 

 

чл.-кор. проф. Стоил Стоилов

 

На 10 септември 2023 г. ни напусна чл. -кор. проф. Стоил Стоилов.

Чл. -кор. проф. Стоил Стоилов е основоположник на колоидната и молекулярна електро-оптика в България. Създател е на уникална апаратура за светоразсейване в присъствие на приложено електрично поле, изключително прецизна за изследване на електрични, оптични и геометрични параметри на заредени несферични колоидни частици във водна среда.

Приносите на Стоил Стоилов са в областта на електро-оптичните явления в дисперсните системи и био-колоидната наука; теоретични и експериментални изследвания върху природата на диполните моменти на колоидните частици в присъствие на електрично поле и приносът на повърхностната поляризуемост върху тяхното електро-оптично поведение; свойства на силно анизотропни частици; агрегация на биполимери и патогенни протеини; свойства на бактерии, вируси и други биологични нано- и микрочастици; биокристализация; дизайн на вектори за генна терапия; механизми на въздействието на електромагнитно лъчение върху живата материя; дизайн и оптимизиране на свойствата на композитни агрегати за фармацевтични и други приложения. Научните му изследвания са представени в повече от 100 научни публикации, книги, помагала и учебници. Ръководител е на над 20 докторанти и студенти.

Професионалната научна кариера на проф. Стоилов е почти изцяло свързана с Института по физикохимия. През периода 1989-1993 е бил директор на Института. Бил е гост-професор в редица университети във Европа и Африка (Франция, Германия, Великобритания, Мали, Руанда и Алжир). За периода 2000-2006г. е бил председател на Международния комитет по колоидна и молекулярна електро-оптика.
 

Бог да го прости!

 

От приятелите и колегите.
ИФХ, БАН

Опелото ще се извърши от 14:00 ч. на 13/09/2023 г., църквата на Централни софийски гробища.

«
Всички