Новини

Учени от ИФХ-БАН отново са сред най-добрите в света

21.11.2021
Учени от ИФХ-БАН отново са сред най-добрите в света според Станфордския университет

 

 

41 учени от Българската академия на науките и още 7 от членовете на Събранието на академиците и член кореспондентите, които работят в български висши училища, са сред първите два процента топ учени в света, съгласно класация на Станфордския университет за цялостно кариерно развитие, публикувана наскоро.

В класацията на Станфорд, публикувана през 2020 година, учените, работещи в БАН, бяха 25. Сега броят им е 41, което недвусмислено показва високия авторитет на изследователите от Академията сред световната научна общност и тяхната водеща роля в световната наука.
Общо 73 изследователи от България от различни области на наукатa са намерили място в класацията на американския университет. Тя е съставена на базата на комплексен анализ, който обхваща информация за брой цитирания, H-индекс, коригиран в съавторство Hm-индекс, цитати на статии при различни позиции на авторство и др. Класацията групира всички изследователи в 22 научни области и 176 подобласти.

 

И тази година, десет от изявените учени са нашите колеги от ИФХ-БАН:

чл. кор. дхн Димчо Кашчиев - област „Химическа физика“
проф. дхн Андрей Милчев - област „Флуиди и плазми“
проф. дхн Исак Аврамов - област „Приложна физика“
проф. дхн Александър Милчев - област „Енергия“
проф. дхн Стоян Стоянов - област „Приложна физика“
акад. проф. дхн Иван Гуцов - област „Приложна физика“
проф. дхн Весела Цакова - област „Енергия“
проф. д-р Александър Караманов - област „Материали“
проф. дхн Стефан Армянов - област „Енергия“
проф. дхн Димитър Стойчев - област „Енергия“

 

Освен общата класация за цялостно кариерно развитие, тази година Станфордският университет публикува и класация на най-добрите учени според влиянието им върху развитието на световната наука през предходната година. Общо 48 са българските учени в първите 2%.

 

В първия 1% на годишната класация за 2020 г. има 18 български имена, сред които са

чл. кор. дхн Димо Кашчиев и проф. дхн Андрей Милчев от ИФХ-БАН.

 

Освен от БАН, в класациите фигурират имената и на учени от Софийския университет “Св. Климент Охридски”, Химикотехнологичния и металургичен университет, Медицинския университет в София, Тракийския университет и други висши училища.

 

«
Всички