Колоквиуми

Заседание Колоквиум на секция "Фазообразуване, кристални и аморфни материали"

25.11.2020

СТРАНСКИ - КАИШЕВ

К О Л О К В И У М

по

Фазообразуване и Кристален Растеж

 

На 01 декември 2020 г. (вторник) от 10:30 ч. на дистанционно заседание на Колоквиума по Фазообразуване и Кристален Растеж редовен докторант в ИФХ Никола Мирчев (научен ръководител доц. д-р Г. Авдеев, научен консултант проф. д-р Д. Тачев) ще изнесе доклад на тема:

 

"Изследване на влиянието на неорганични добавки върху коефициента на термично разширение в керамични композитни материали и тънки филми"

(отчет за втора година на редовен докторант)

Кубичният циркониев волфрамат е известен с изотропния си отрицателен коефициент на термично разширение. Това го прави интересен материал на базата на който могат да бъдат получавани материали с контролиран КТР.
Често срещан подход за създаване на материали с контролиран КТР е посредством включването на  ZrW2O8  в композит. Най-голям интерес представляват композити на базата на метална свръзка защото могат да бъдат използвани като топлоотвеждащи елементи в съвременната електроника.
В настоящия отчет са представени резултати за получаването и охарактеризирането на покрития от химично отложена мед върху частици от ZrW2O8. Описана е методиката за получаване на покритията от електролит с по-ниско pH от досега използваните и е изследвано влиянието на два температурни режима 75 градуса Целзий и 80 градуса Целзий върху процеса на отлагане.  Изследвано е и влиянитето на три различни начина на хомогенизиране на електролита: барбутиране с въздух, ултразвук и комбинирано.
Друг начин за контролиране на КТР е чрез синтезирането на твърди разтвори на вместване или заместване. В настоящият отчет са представени и първоначални данни за синтезирането на твърди разтвори на вместване на Dy3+ в ZrW2O8. На част от образците е определена ширината на забранената зона, като е забелязана тенденция към нарастването й.

 

«
Всички