Колоквиуми

Заседание на Колоквиума на секция "Електрокристализация, галванични покрития и корозионни процеси"

01.04.2021

Колоквиум

ЕЛЕКТРОКРИСТАЛИЗАЦИЯ, ГАЛВАНИЧНИ ПОКРИТИЯ

И КОРОЗИОННИ ПРОЦЕСИ при ИФХ БАН

 

На 06 април 2021 г. (вторник) от 10 30 ч. ще се проведе онлайн заседание (по Skype) на Колоквиума на тема:

Получаване и охарактеризиране на Ni-P покрития върху различни видове подложки"

Докладва: хим. Веселина Чакърова, отчет за първата година от доктурантурата й (01.01.2020г. – 31.12.2021г.)

През първата година от докторантурата бяха проведени следните научни изследвания:

 

  1. Химично получаване на тънки никелови филми върху акрилнитрил бутадиен стирен (ABS) от екологосъобразен електролит в присъствие на две добавки (Na-EDTA и CH3CH2COOH). Качеството на получените тънки никелови слоеве беше определяно чрез разпределението и адхезията на последващото електрохимично медно покритие.
  2. Kорозионно-електрохимичното отнасяне на химични Ni-P покрития, съдържащи фосфор в границите от 3.4 до 18.1 %, отложени химично върху стомана в алкална (1М КОН) и кисела среда (0.5М H2SO4).
  3. Eлектрокаталитичната активност на Ni-P покрития по отношение на кислородната реакция в 1М КОН.
  4. Изследване с клетката на Devanathan-Stachurski на проникването на водород през химични Ni-P покрития, отложени при различни условия на работа върху стомана.
«
Всички