Колоквиуми

Заседание на Колоквиума на секция "Фазообразуване, кристални и аморфни материали"

09.06.2022

СТРАНСКИ - КАИШЕВ

К О Л О К В И У М

по

Фазообразуване и Кристален Растеж

 

 

На 28 юни 2022 г. (вторник) от 10:30 ч. в зала 225, етаж 2 на блок 11, кампус Гео Милев, БАН (4км)
ще се проведе заседание на Колоквиума.

 

проф дхн Андрей Милчев от ИФХ, БАН ще изнесе доклад на тема:

"РУГОТАКСИС – целенасочено движение на капки без външен източник на енергия"

Възможността да се контролира движението на флуиди с помощта на нано-структурирани подложки без използване на външни източници на енергия е от голямо значение за редица съвременни екологично чисти технологии.  Ние предлагаме една такава възможност на основана на използването на набраздени подложки с променяща се широчина на браздите. т. н., явление руготаксис, при което кондензирани капки спонтанно се движат към по-гъсто набраздената част от подложката. Компютърното моделиране по метода на Молекулната Динамика показва показва, че ефективността на движението зависи от редица параметри като дълбочината, широчината и градиента на стесняване на браздите в посока на движението, степента на адхезия на капките към подложката, както и тяхната големина. Показано е, че в основата на процеса са конфигурациите на капка върху неравна подложка, т.н., състояния на Wenzel и Cassie-Baxter и прехода между тях, като с помощта на теорията на фукционалите на плътност (DFT) е пресметната свободната енергия на капката в различните случаи. Идентифицирана е разликата в степента на омокряне като движеща сила на процеса.
 
Rugotaxis: Droplet motion without external energy supply, P. E. Theodorakis, S. A. Egorov and Andrey Milchev, EPL, 137 (2022) 43002

«
Всички