Колоквиуми

Заседание на Колоквиума на секция "Повърхности и колоиди"

13.10.2020

КОЛОКВИУМ „АЛЕКСЕЙ ШЕЛУДКО”

СЕКЦИЯ „ПОВЪРХНОСТИ И КОЛОИДИ”

Институт по Физикохимия на БАН

 

СЪОБЩЕНИЕ

 

На 18 декември 2020г. (петък) от 11:00 часа ще се проведе виртуално заседание (Zoom meeting) на Колоквиума със следния дневен ред:

 

1. Доклад на Елена Милева на тема:

 

Годишен отчет на секция "Повърхности и колоиди за 2020 г.”"

2. Разни (съобщения, организационни и др. въпроси).

«
Всички