Колоквиуми

Заседание на Колоквиума на секция "Повърхности и колоиди"

10.10.2021

КОЛОКВИУМ „АЛЕКСЕЙ ШЕЛУДКО”

СЕКЦИЯ „ПОВЪРХНОСТИ И КОЛОИДИ”

Институт по Физикохимия на БАН

 

СЪОБЩЕНИЕ

 

На 09 декември 2022 г. (петък) от 11:00 в зала Болцман на ИФХ-БАН ще се проведе заседание на Колоквиума.

 

Христина Петкова ще изнесе доклад на тема:

“Синергизъм във водни разтвори на биологично-активни вещества”

 

Биосъвместимите и биоразградими вещества с естествен произход широко се използват при дизайна на пени и емулсии с различни приложения във фармацията, козметиката и хранителната индустрия. Изборът на подходящ състав на такива системи е от ключово значение, както от екологична гледна точка, така и за осъществяване на контрол върху стабилността и свойствата им.

Настоящата работа демонстрира синергични взаимодействия, които възникват във водни разтвори на смеси от Quillaja сапонини и ябълков пектин. Представени са резултати относно повърхностното напрежение на разтворите, повърхностната дилатационна еластичност на адсорбционните слоеве на фазовата граница разтвор/ въздух и свойствата на тънките течни филми.

На базата на ясно изразените синергични ефекти са определени оптимални състави на смесите от биологично активните агенти. Предложени са подходящи механизми за синергичните взаимодействия.

Информацията е от съществено значение при получаване на стабилни пени от смеси на Quillaja сапонини и ябълков пектин с оглед на тяхното бъдещо индустриално и биомедицинско приложение.

 

«
Всички