Колоквиуми

Заседание на Колоквиума на секция "Повърхности и колоиди"

10.10.2021

КОЛОКВИУМ „АЛЕКСЕЙ ШЕЛУДКО”

СЕКЦИЯ „ПОВЪРХНОСТИ И КОЛОИДИ”

Институт по Физикохимия на БАН

 

СЪОБЩЕНИЕ

 

На 8 април 2022 г. (петък) от 11:00 в аудиторията на ул. "Акад. Г. Бончев", бл.11 на БАН, 2-ри етаж, (зала 225) ще се проведе заседание на Колоквиума със следния дневен ред:

 

  1. Доклад на Николай Панчев на тема:

 

“Метод за електромикроинтерферометрични изследвания на емулсионни филми от типа вода-масло:
разработка и приложения”

(предзащита на докторант на самостоятелна подготовка в направление 4.2. Химически науки (Физикохимия))

 

 

2. Разни (съобщения, организационни и др. въпроси).

«
Всички