Инфраструктура за производство и изследване на нови материали с приложение в промишлеността, био-медицината и околната среда; изследвания, диагностика, реставрация и консервация на артефакти от метал

Национална Научна Инфраструктура
ИНФРАСТРУКТУРА ЗА ПРОИЗВОДСТВО И ИЗСЛЕДВАНЕ НА НОВИ МАТЕРИАЛИ
С ПРИЛОЖЕНИЕ В ПРОМИШЛЕНОСТТА, БИО-МЕДИЦИНАТА И ОКОЛНАТА СРЕДА;
ИЗСЛЕДВАНИЯ, ДИАГНОСТИКА РЕСТАВРАЦИЯ ИКОНСЕРВАЦИЯ НА АРТЕФАКТИ ОТ МЕТАЛ

Научен и Технически координатор:
Институт по физикохимия „Акад. Ростислав Каишев”, БАН