Kонкурс за професор - по обява: ДВ, бр. 84 (25-10-2016)
Николай Стоянов Божков
Авторска справка приноси               прочети
Списък на публикациите прочети
Справка цитатите прочети
Научно Жури
проф. дхн Асен Гиргинов рецензия
проф. дхн Димитър Стойчев рецензия
проф д-р Екатерина Жечева рецензия
доц. д-р Мария Петрова (Председател на НЖ) становище
проф. дхн Александър Милчев становище
проф. дхн Тони Спасов становище
проф. д-р Пламен Петков становище