Колоквиуми

КОЛОКВИУМ

ЕЛЕКТРОКРИСТАЛИЗАЦИЯ, ГАЛВАНИЧНИ ПОКРИТИЯ И КОРОЗИОННИ ПРОЦЕСИ

Институт по Физикохимия на БАН

 

На 17.12.2019 г. от 10 30 ч. в залата на бл. 11, ет. II ще се състои колоквиум на тема "

Електрохимично получаване и свойства на сплавни покрития на антимон с мед и паладий"

Докладва Васил Костов

(изтегли резюмето в pdf)