Колоквиуми

КОЛОКВИУМ

ЕЛЕКТРОКРИСТАЛИЗАЦИЯ, ГАЛВАНИЧНИ ПОКРИТИЯ И КОРОЗИОННИ ПРОЦЕСИ

Институт по Физикохимия на БАН

 

На 17.10.2019 г. от 10 30 ч. в залата на бл. 11, ет. II ще се състои колоквиум - предзащита на дисертационен труд на тема :

"Електрохимично получаване на многокомпонентни сплави на металите от подгрупата на желязото, включващи W, Mo, P и охарактеризирането им като каталитичен материал в алтернативни източници на енергия"

 

Докладва докторант на самостоятелна подготовка Васил Д. Бъчваров

(изтегли резюмето в pdf)