Колоквиуми

КОЛОКВИУМ

ЕЛЕКТРОКРИСТАЛИЗАЦИЯ, ГАЛВАНИЧНИ ПОКРИТИЯ И КОРОЗИОННИ ПРОЦЕСИ

Институт по Физикохимия на БАН

 

На 11.07.2019 г. от 10 30 ч. в залата на бл. 11, ет. II ще се състои колоквиум на тема:

"Електрохимично получаване и свойства на сплавни покрития на индий със злато и паладий"

 

Докладва редовен докторант Мартин Л. Георгиев

(изтегли резюмето в pdf)
заповед No 69-РД-09/03.07.2019 г. на директора на ИФХ-БАН, предварителна защита на проекта на дисертационен труд на редовен докторант Мартин Л. Георгиев  

 

 

На 11.07.2019 г. от 10 30 ч. в залата на бл. 11, ет.II ще се състои колоквиум на тема:

„ЕЛЕКТРОХИМИЧНО ПОЛУЧАВАНЕ И КОРОЗИОННО ПОВЕДЕНИЕ НА ТРОЙНИ СПЛАВИ  Zn-Fe-P И Zn-Ni-P”.

            Докладва химик Миглена Пешова

(изтегли резюмето в pdf)
заповед No 67-РД-09/26.06.2019 г. на директора на ИФХ-БАН, предварителна защита на проекта на дисертационен труд на докторант на самостоятелна подготовка Миглена Пешова