Колоквиуми

КОЛОКВИУМ

ЕЛЕКТРОКРИСТАЛИЗАЦИЯ, ГАЛВАНИЧНИ ПОКРИТИЯ И КОРОЗИОННИ ПРОЦЕСИ

Институт по Физикохимия на БАН

 

СЪОБЩЕНИЕ

 

На 05.07.2018 г. от 10 30 ч. в залата на бл. 11, ет.II ще се състои колоквиум на тема:

„ВЛИЯНИЕ НА ПРЕДВАРИТЕЛНАТА ОБРАБОТКА НА АЛУМИНИЕВАТА ПОВЪРХНОСТ ВЪРХУ ФОРМИРАНЕТО И КОРОЗИОННО-ЗАЩИТНАТА СПОСОБНОСТ НА ЦЕРИЕВО-ОКСИДНИ КОНВЕРСИОННИ СЛОЕВЕ”.

            Докладва ас. Рени Андреева

(изтегли резюмето в pdf)