Сбирки на Колоквиума А. Шелудко за 2011 г.
 • На 16 декември 2011 г. от 11:00 часа в зала „Болцман” на ИФХ-БАН Пламен Чуков изнесе доклад на тема: „Study of water-in-oil thin liquid films: Implications for the stability of petroleum emulsions”
 • На 09 декември 2011 г. от 11:00 часа в зала „Болцман” на ИФХ-БАН Александър Живков изнесе доклад на тема: „Изменение на кривината на пурпурните мембрани при адсорбция на протеини”
 • На 02 декември 2011 г. от 11:00 часа в зала „Болцман” на ИФХ-БАН Иван Терзийски изнесе доклад на тема: „Изследване на тънки течни филми от рамнолипидни биосърфактанти”
 • На 18 ноември 2011 г. от 11:00 часа в зала „Болцман” на ИФХ-БАН Лидия Александрова изнесе доклад на тема: „Тънки течни омокрящи филми”
 • На 11 ноември 2011 г. от 11:00 часа в зала „Болцман” на ИФХ-БАН Виктория Милкова изнесе доклад на тема: „Изследване на взаимодействие между наночастици и моделни клетъчни мембрани”
 • На 07 октомври 2011 г. от 11:00 часа в зала „Болцман” на ИФХ-БАН Румен Тодоров изнесе доклад на тема: „Методът на черния пенен филм при изследване на инактивиране на белодробния сърфактант”
 • На 30 септември 2011 г. от 11:00 часа в зала „Болцман” на ИФХ-БАН Борислав Соклев изнесе доклад на тема: „Повърхностни прояви на температурно индуцирано вэаимодействие между индометацин и РNIPAM-g-PEO”
 • На 02 септември 2011 г. от 11:00 часа в зала „Болцман” на ИФХ-БАН Михаил Проскурин изнесе доклад на тема: „Синтез и оптические свойства наночастиц из серебра”
 • На 08 юли 2011 г. от 11:00 часа в зала „Болцман” на ИФХ-БАН Борислав Соклев изнесе доклад на тема: „Хомогенизатор“EMULMA”. Стабилни и хомогенни емулсии от лавандулово масло”
 • На 01 юли 2011 г. от 11:00 часа в зала „Болцман” на ИФХ-БАН Димитринка Арабаджиева изнесе доклад на тема: „Влияние на свойствата на адсорбционните слоеве върху кинетиката на изтичане на тънки течни филми стабилизирани с тетраетиленгликол”
 • На 24 юни 2011 г. от 11:00 часа в зала „Болцман” на ИФХ-БАН Христина Петкова изнесе доклад на тема: “Тънки течни филми от полимерни сърфактанти”
 • На 17 юни 2011 г. от 11:00 часа в зала „Болцман” на ИФХ-БАН Цецка Радева и Николай Божков изнесоха доклад на тема: „Електрохимично поведение на стомана с полимерни частици”
 • На 03 юни 2011 г. от 11:00 часа в зала „Болцман” на ИФХ-БАН Любомир Николов изнесе доклад на тема: „Теория на преходната зона филм/менискус”
 • На 27 май 2011 г. от 11:00 часа в зала „Болцман” на ИФХ-БАН Христо Христов, изнесе доклад на тема: „Преходна зона в пенни филми”
 • На 20 май 2011 г. от 11:00 часа в зала „Болцман” на ИФХ-БАН Николай Панчев изнесе доклад на тема: „Критично електрично напрежение на късане на емулсионни филми”
 • На 29 април 2011 г. от 11:00 часа в зала „Болцман” на ИФХ-БАН Христина Петкова изнесе доклад на тема: „Тънки течни филми от полимерни сърфактанти”
 • На 08 април 2011 г. от 11:00 часа в зала „Болцман” на ИФХ-БАН Николай Панчев изнесе доклад на тема: „Нов метод за електрохимично изследване на тънки емулсионни филми”
 • На 11 март 2011 г. от 11:00 часа в зала „Болцман” на ИФХ-БАН Доминик Косиор изнесе доклад на тема: „Influence of frothers addition on the kinetics of the three phase contact formation”
 • На 25 февруари 2011 г. от 11:00 часа в зала „Болцман” на ИФХ-БАН Николай Панчев изнесе доклад на тема: „Оперативна програма ”Развитие конкурентно способността на българската икономика”
 • На 04 февруари 2011 г. от 11:00 часа в зала „Болцман” на ИФХ-БАН Стоил Стоилов изнесе доклад на тема: „Колоидна електрооптика и електрична анизотропия на наночастици”