Сбирки на Колоквиума А. Шелудко за 2013 г.
 • На 19 декември 2013 г. от 11:00 часа в зала „Болцман” на ИФХ-БАН Елена Милева изнесе доклад на тема: „Водни разтвори на хидрофобно модифицирана полиакрилна киселина”
 • На 13 декември 2013 г. от 11:00 часа в зала „Болцман” на ИФХ-БАН Цецка Радева изнесе доклад на тема: „Противойони в многослойни филми от полиелектролити”
 • На 06 декември 2013 г. от 11:00 часа в зала „Болцман” на ИФХ-БАН Иван Терзийски изнесе доклад на тема: „Черни пенни филми от моделни смеси на синтетичен сърфактантен препарат”
 • На 29 ноември 2013 г. от 11:00 часа в зала „Болцман” на ИФХ-БАН Камелия Камбурова изнесе доклад на тема: „Полимерно покритие върху нано-частици от хематит с включен бензотриазол”
 • На 22 ноември 2013 г. от 11:00 часа в зала „Болцман” на ИФХ-БАН Румен Тодоров изнесе доклад на тема: „Синтетични екзогенни сърфактантни препарати”
 • На 15 ноември 2013 г. от 11:00 часа в зала „Болцман” на ИФХ-БАН Лидия Александрова изнесе доклад на тема: „Тънки течни омокрящи филми от водни разтвори на сърфактанти, фосфолипиди и полимери”
 • На 08 ноември 2013 г. от 11:00 часа в зала „Болцман” на ИФХ-БАН Виктория Милкова изнесе доклад на тема: „Стабилност на суспензия от композитни наночастици”
 • На 11 октомври 2013 г. от 11:00 часа в зала „Болцман” на ИФХ-БАН Николай Панчев изнесе доклад на тема: „Ефект на структурата на алкил полиоксиетилен сърфактанти върху стабилността на филми и емулсии”
 • На 04 октомври 2013 г. от 11:00 часа в зала „Болцман” на ИФХ-БАН Стефан Стоянов изнесе доклад на тема: „Обемни и повърхностни свойства на водни разтвори от двуантенни олигоглицини”
 • На 28 юни 2013 г. от 11:00 часа в зала „Болцман” на ИФХ-БАН Светлана Христова представи информация за международната конференция “Biomolecules and nanostructures 4”, проведена от 15 до 19 май в Пултуск, Полша
 • На 21 юни 2013 г. от 11:00 часа в зала „Болцман” на ИФХ-БАН Светлана Христова изнесе доклад на тема: „Участие на цитохром с в процесите на апоптоза. рН-парадокс.”
 • На 14 юни 2013 г. от 11:00 часа в зала „Болцман” на ИФХ-БАН Христина Петкова изнесе доклад на тема: „Тънки течни филми стабилизирани с полимерни повърхностно активни вещества”
 • На 11 юни 2013 г. от 11:00 часа в зала „Болцман” на ИФХ-БАН Hanumantha Rao Kota от Luleå University of Technology, Sweden, изнесе доклад на тема: „Design and development of mineral surface structure specific reagents based on molecular recognition mechanisms that occur in bio-mineralization”
 • На 07 юни 2013 г. от 11:00 часа в зала „Болцман” на ИФХ-БАН Анна Гюрова изнесе доклад на тема: „Взаимодействие на липополизахариди от бактерии Еscherichia Сoli ЕН100 във водна среда с четириантенни олигоглицини”
 • На 17 май 2013 г. от 11:00 часа в зала „Болцман” на ИФХ-БАН Борислав Соклев изнесе доклад на тема: „Температурно индуцирано взаимодействие между индометацин и PNIPAM-g-PEO. Част III”
 • На 10 май 2013 г. от 11:00 часа в зала „Болцман” на ИФХ-БАН Веселин Тончев изнесе доклад на тема: „Анализ на размерностите: Принципи и примери
 • На 26 април 2013 г. от 11:00 часа в зала „Болцман” на ИФХ-БАН Виктория Милкова изнесе доклад на тема: „Електро-оптично изследване на мултислоеве от полиелектролити и наночастици”
 • На 25 януари 2013 г. от 11:00 часа в зала „Болцман” на ИФХ-БАН Росен Христов представи макет на дисертация за получаване на образователната и научна степен „доктор” на тема: „Електрическа поляризуемост на карбоксиметил-целулоза, адсорбирана върху частици алуминиев оксид”
 • На 18 януари 2013 г. от 11:00 часа в зала „Болцман” на ИФХ-БАН Росен Христов изнесе доклад на тема: „Електрични свойства на частици от гама-алуминиев оксид, покрити с карбоксиметилцелулоза: дисперсионна зависимост”
 • На 11 януари 2013 г. от 11:00 часа в зала „Болцман” на ИФХ-БАН Росен Христов изнесе доклад на тема: „Електрични свойства на частици от гама-алуминиев оксид, покрити с карбоксиметилцелулоза: концентрационна зависимост”