Сбирки на Колоквиума А. Шелудко за 2014 г.
 • На 19 декември 2014 г. от 11:00 часа в зала „Болцман” на ИФХ-БАН се проведе преглед на научно-изследователската и научно-приложната дейности на секция „ПОВЪРХНОСТИ И КОЛОИДИ” за 2014 г. и планиране на научно-изследователската дейност през 2015 г.
 • На 12 декември 2014 г. от 11:00 часа в зала „Болцман” на ИФХ-БАН Виктория Милкова изнесе доклад на тема: „Електро-оптично изследване на хибридни многослойни филми върху колоидни частици”
 • На 05 декември 2014 г. от 11:00 часа в зала „Болцман” на ИФХ-БАН Иван Терзийски изнесе доклад на тема: „Влияние на Tween 80 върху образуването и стабилността на пенни филми от пулмонарен терапевтичен препарат”
 • На 28 ноември 2014 г. от 11:00 часа в зала „Болцман” на ИФХ-БАН Лидия Александрова изнесе доклад на тема: „Явления на омокряне на твърда повърхност от водни разтвори на белодробен сърфактант”
 • На 14 ноември 2014 г. от 11:00 часа в зала „Болцман” на ИФХ-БАН Христина Петкова изнесе доклад на тема: „Критично капилярно налягане: параметър за определяне стабилността на тънки течни филми”
 • На 31 октомври 2014 г. от 11:00 часа в зала „Болцман” на ИФХ-БАН Николай Панчев изнесе доклад на тема: „Молекулно-динамични симулации на електро-индуцирано скъсване на течни филми”
 • На 29 октомври 2014 г. от 11:00 часа в зала „Болцман” на ИФХ-БАН Марцел Крзан от Института по катализ и химия на повърхностите, ПАН изнесе доклад на тема: „Stable and biodegradable aqueous foams for industrial, cosmetic or biomedical applications”
 • На 24 октомври 2014 г. от 11:00 часа в зала „Болцман” на ИФХ-БАН Цецка Радева изнесе доклад на тема: „Механични свойства на многослоен филм от полизахариди”
 • На 17 октомври 2014 г. от 11:00 часа в зала „Болцман” на ИФХ-БАН Камелия Камбурова изнесе доклад на тема: „Полимерни нано-контейнери за активна защита от корозия”
 • На 10 октомври 2014 г. от 11:00 часа в зала „Болцман” на ИФХ-БАН Карина Митарова изнесе доклад на тема: „Полизахаридни многослойни филми за пренос на аскорбинова киселина”
 • На 03 октомври 2014 г. от 11:00 часа в зала „Болцман” на ИФХ-БАН Любомир Николов изнесе доклад на тема: „Молекулна динамика на антенни олигоглицини”
 • На 01 октомври 2014 г. от 11:00 часа в зала „Болцман” на ИФХ-БАН Олег Батищев от Института по физикохимия и електрохимия „А. Н. Фрумкин”, РАН изнесе доклад на тема: „pH-dependent formation and disintegration of the influenza a virus protein scaffold: еlectrostatic мechanisms”
 • На 26 септември 2014 г. от 11:00 часа в зала „Болцман” на ИФХ-БАН Стефан Стоянов изнесе доклад на тема: „Свойства на водни разтвори на четириантенни олигоглицини и липополизахариди: влияние на концентрацията на LPS”
 • На 18 юли 2014 г. от 11:00 часа в зала „Болцман” на ИФХ-БАН Силвия Халачева от University of Bolton, UK изнесе доклад на тема: „Injectable biocompatible and Biodegradable pH-responsive hollow particle gels containing poly(acrylic acid): The effect of copolymer composition on gel properties”
 • На 11 юли 2014 г. от 11:00 часа в зала „Болцман” на ИФХ-БАН Пламен Чуков изнесе доклад на тема: „Механизъм на стабилизация на петролни емулсии вода/масло”
 • На 04 юли 2014 г. от 11:00 часа в зала „Болцман” на ИФХ-БАН Светлана Христова изнесе доклад на тема: „Изследване на електричните свойства на цитохром С адсорбиран върху частици монтморилонит”
 • На 20 юни 2014 г. от 11:00 часа в зала „Болцман” на ИФХ-БАН Георги Гочев изнесе доклад на тема: „Методи за изследване на протеинни пени. β-лактоглобулин: адсорбция на границата вода/въздух и стабилизация на пенни филми”
 • На 13 юни 2014 г. от 11:00 часа в зала „Болцман” на ИФХ-БАН Стоил Стоилов изнесе доклад на тема: „Електрооптика, електрофорeза и други електрофоретични (електрокинетични) явления: елeктроакустика, “диелектрична” дисперсия и др.”
 • На 06 юни 2014 г. от 11:00 часа в зала „Болцман” на ИФХ-БАН Светлана Христова изнесе доклад на тема: „Адсорбция на цитохром С върху глинести частици от монтморилонит: рН зависимост”
 • На 30 май 2014 г. от 11:00 часа в зала „Болцман” на ИФХ-БАН Стефан Стоянов изнесе доклад на тема: „Взаимодействия на антенни олигоглицини и липополизахариди във водни разтвори”
 • На 11 април 2014 г. от 11:00 часа в зала „Болцман” на ИФХ-БАН Светлана Христова изнесе доклад на тема: „Адсорбция на цитохром С върху глинести частици от монтморилонит: Концентрационна зависимост”
 • На 21 март 2014 г. от 11:00 часа в зала „Болцман” на ИФХ-БАН Петър Кралчевски от ФХФ-СУ изнесе доклад на тема: „Surface pressure isotherm for a monolayer of charged colloidal particles at a water/nonpolar-fluid interface: experiment and theoretical model”