Сбирки на Колоквиума А. Шелудко за 2018 г.

На 14 декември 2018 г. в зала „Болцман” на ИФХ-БАН, Иван Терзийски изнесе доклад на тема: Повърхностни свойства на пенни филми от синтетичен сърфактантен препарат CHF 5633

 

На 07 декември 2018 г. в зала „Болцман” на ИФХ-БАН, Румен Тодоров изнесе доклад на тема: Биомедицинско приложение на пенните филми

 

На 30 ноември 2018 г. в зала „Болцман” на ИФХ-БАН, Христина Петкова изнесе доклад на тема: Влияние на молекулната структура върху повърхностните свойства на водни разтвори от хидрофобно модифицирани полиакрилни киселини

 

На 23 ноември 2018 г. в зала „Болцман” на ИФХ-БАН, Любомир Николов изнесе доклад на тема: Фини частици в граничен слой до твърда стена

 

На 16 ноември 2018 г. в зала „Болцман” на ИФХ-БАН, Лидия Александрова изнесе доклад на тема: Тънки течни омокрящи филми от водни разтвори на сърфактанти

 

На 09 ноември 2018 г. в зала „Болцман” на ИФХ-БАН, Аника Александрова (Направление „Биомеханика”, Институт по механика – БАН) изнесе доклад на тема: Връзка между реологичните свойства на кръвта и адхезията на левкоцитите, оценена с помощта на проточна микрокамера при пациенти с диабет тип 2

 

На 12 октомври 2018 г. в зала „Болцман” на ИФХ-БАН, Цецка Радева изнесе доклад на тема: Антикорозионно цинково покритие върху стомана с вградени стабилизирани частици от полианилин

 

На 06 юли 2018 г. в зала „Болцман” на ИФХ-БАН, Стоил Стоилов изнесе доклад на тема: Липидни нанотръбички: диполни моменти и агрегация

 

На 29 юни 2018 г. в зала „Болцман” на ИФХ-БАН, Елена Милева изнесе доклад на тема: Взаимодействия и структури във водни разтвори на PNIPAM-g-PEO

 

На 22 юни 2018 г. в зала „Болцман” на ИФХ-БАН, Ана Гюрова изнесе доклад на тема: Междуфазови свойства и обемна самоорганизация на двуантенни олигоглицини T2-C8 и T2-C10 във водни разтвори

 

На 15 юни 2018 г. в зала „Болцман” на ИФХ-БАН, Александър Живков изнесе доклад на тема: Равновесна поляризация на противойоните към колоидни частици с адсорбирани полиелектролитни вериги

 

На 8 юни 2018 г. в зала „Болцман” на ИФХ-БАН, Александър Живков изнесе доклад на тема: Агрегационна стабилност на водни суспензии от колоидни частици с адсорбирани полиелектролити

 

На 18 май 2018 г. в зала „Болцман” на ИФХ-БАН, Александър Живков изнесе доклад на тема: Поляризация на кондензираните противойони: теория и експеримент

 

На 11 май 2018 г. в зала „Болцман” на ИФХ-БАН, Dr. Marcel Krzan (Jerzy Haber Institute of Catalysis and Surface Chemistry, Polish Academy of Sciences, Cracow, Poland) изнесе доклада на тема: Surface properties of saponin solutions and its mixtures with various biopolymers in relation to their foamability

 

На 30 март 2018 г. в зала „Болцман” на ИФХ-БАН, Николай Панчев  изнесе доклад на  на тема: "Electro-microinterferometric studies of water/oil/water emulsion films"

 

На 16 март 2018 г. в зала „Болцман” на ИФХ-БАН, гл. ас. д-р Иван Минков от Медицински факултет в СУ "Кл. Охридски" изнесе доклад на тема: "Бариерна десорбция на слабо разтворими монослоеве от додеканол върху водна подложка в баростатичен режим"

 

На 09 март 2018 г. в зала „Болцман” на ИФХ-БАН, Димитринка Арабаджиева изнесе доклад на тема: "Адсорбция на йони върху монослоеве от додециламин"