Архив на Колоквиума "Алексей Шелудко"

На 13 декември 2019 г. в зала „Болцман” на ИФХ-БАН Христина Петкова изнесе доклад на тема: "Повърхностни свойства на водни разтвори на полиакрилни киселини, модифицирани с комбинация от хидрофобни и флуоресцентни присадки"

 

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009