60 години ИФХ

Институтът по физикохимия „Академик Ростислав Каишев“ към Българска академия на науките отпразнува своя 60-годишен юбилей

 

 

На 20-ти април 2018 година Институтът по физикохимия „Академик Ростислав Каишев“ към Българска академия на науките отпразнува своята юбилейна годишнина – 60 години от основаването си.

 

Тържественото честване започна с доклад на директора на Института проф. дхн Весела Цакова на тема "60 години Институт по физикохимия „Акадeмик Ростислав Каишев” – модерни изследвания,  основани на опит и традиция". В него беше представена историята на Института от неговото основаване до днешни дни и високите постижения, постигнати от изявени учени през годините в областта на фазообразуването и кристалния растеж, електрокристализацията и колоидите и дисперсните системи. Акцент бе поставен върху значителната публикационна дейност, вкл. редица престижни монографии в трите основни тематични направления на Института, интензивното взаимодействие с български и чуждестранни фирми и активната му международна дейност.

 

Юбилейната годишнина продължи с доклад на тема „Научно-изследователска дейност -  тематика, проекти и постижения (2015 – 2017 г.)“, който беше представен от научния секретар доц. д-р Женя Георгиева. В него бяха описани актуалните научни проекти и най-новите научни постижения на учените от Института по физикохимия.

 

На празника бяха приети специални поздравителни адреси от Председателя на БАН акад. Юлиан Ревалски, представен от чл. кор. Константин Хаджииванов, от Ректора на ХТМУ проф. Митко Георгиев, представен от проф. Мартин Божинов, от Ръководителя на Катедра „Физикохимия“ към ХТМУ – доц. Ангелина Попова, от Директора на Центъра за немскоезично обучение при ХТМУ – доц. Ружа Харизанова, от д-р Илия Вълов от ТУ Аахен, Германия и редица директори на институти към БАН.

 

Проф. дхн Весела Цакова раздаде специални отличия – грамоти на изявени сътрудници за дългогодишен принос към дейността на Института, сред които акад. Иван Гуцов, чл. кор. Димчо Кашчиев, проф. дхн Христо Нанев, проф. дхн Иван Кръстев и още много видни професори и доценти, както и асистенти, химици, техници и др., чийто професионален път е трайно свързан с развитието на Института.

 

 

 

Празникът завърши с изискан коктейл в сградата на Националния археологически музей с много гости и добро настроение.

 

Лице за контакти:

Мария Колева – експерт „Връзки с обществеността“

Телефон: +359 885 326 289

Email: mariahristovak@gmail.com