Архив на договори с еврофондове

Топологични аспекти на структурата и фазовите преходи в пространствено-ограничени полимерни системи, КП-06-КОСТ-11, 2019, Ръководител: проф. дхн Андрей Милчев

Електрохимични методологии на получаване и корозионна защита при миниатюризиране на системи и устройства, e-MINDS, КОСТ, (2015-2019), Ръководител: проф. дхн Иван Кръстев