Архив на договори с фирми

Елиминиране вредното влияние на флуора при електроекстракцията на цинк, (2019-2020), КЦМ 2000 АД Пловдив, Ръководител: проф. дхн Иван Кръстев