Архив на договори с ФНИ

като изпълнител:

Нанодизайн на повърхности чрез дифузия на атоми и клъстери: взаимодействия на междуфазовата граница, ДНТС/Франция 01/15, (2017-2019), Ръководител: доц. д-р Богдан Рангелов

Разпределена инфраструктура от центрове за производство и изследване на нови материали и техните приложения, както и за консервация, достъп и е-съхранение на артефакти (археологически и етнографски), ИНФРАМАТ, Д01-155/28.08.2018 (2018-2019), Ръководител: проф. дхн Весела Цакова-Станчева

Българска научна периодика – 2018 г., КП-06-HP/54, (2018-2019), Ръководител: проф. дхн Елена Милева

8th Bubble & Drop Conference, КП-06-МФ/1, (2018-2019), Ръководител: проф. дхн Елена Милева

Workshop on electrochemistry of electroactive materials (WEEM’2019), КП-06-МФ/9, (2018-2019), Ръководител: проф. дхн Весела Цакова-Станчева

 

като съизпълнител:

Изследване на уреясиликатни композити, съдържащи халкогенидни, оксидни и метални частици, ДН09/12, (2016-2019), Ръководител от страна на ИФХ: доц. д-р Георги Авдеев

Нови методи за получаване на графен и графенов оксид чрез модификация на аморфни и нанодисперсни въглеродни фази, ДH18/11, (2017-2019), Ръководител от страна на ИФХ: доц. д-р Георги Авдеев