Управление

Управление

1. доц. д-р Мария Петрова – ИФХ-БАН - ръководител
2. проф. дхн Весела Цакова – ИФХ-БАН - координатор
3. доц. д-р Любомир Петков – ХТМУ - координатор
4. Албена Симеонова – ИФХ-БАН - счетоводител

          5. Елена Недялкова – ИФХ-БАН - технически сътрудник