Ден на отворените врати 09.11.2018

BG05М2ОР001-2.009-0023

„Изграждане и развитие на научния потенциал в сферата на специализациите по физикохимия и електрохимия“

 

ДНИ НА ОТВОРЕНИТЕ ВРАТИ

09 НОЕМВРИ 2018 Г.

„ФИЗИКОХИМИЯТА - ОБРАЗОВАНИЕ, НАУКА И ПРАКТИКА”

 

ПРОГРАМА Посещение на ученици и студенти, докторанти и представители на фирмени организации
09 ноември 2018, 10-16ч.

адрес: Научен комплекс I на БАН, ул. „Акад. Г. Бончев”, блок 11, гр. София, тел: 02 / 979 25 81