Важно

 

Мероприятие Документи
Всички *

Бланка на Проекта * (изтегли)

Лога, емблеми, благодарности (изтегли)

Критерии за участие в национални и международни
научни форуми (виж)

Формуляр за кандидатстване (изтегли)

Календар на научни форуми (изтегли)

Условия за финансова подкрепа за краткосрочни
специализации в чужбина (виж)
Свободен текст (върху бланка)
Провеждане на анализи и експертизи (виж) Финансово искане за анализи (изтегли)
Закупуване на научна литература и софтуер  (виж) Свободен текст (върху бланка)

Финансиране на публикации в научни списания (виж)

Списък на списания Open Access

Свободен текст (върху бланка)
Всички (само за отговорниците по дейности) Финансово искане (изтегли)

 

* Желателно е всички документи, свързани с изпълнението на Проекта да бъдат представени на Бланката.