Целева група

 

 
ОТ 04.10.2012
ОТ 01.09.2013
ОТ 01.03.2014
ДОКТОРАНТИ
от ИФХ:
• Десислава  Горанова
• Диана Петрова-Димитрова
• Борислав Соклев
• Светлана  Христова

от ХТМУ:
• Силвия Миленкова
• Пламена Атанасова
• Катя Драганова
• Стойко Петрин
• Ваня Вълчева
• Димитър Димитров
• Дона Блъскова
• Евгения Маринова
• Кирил Йосифов
ПОСТ - ДОКТОРАНТИ
от ИФХ:
• Десислава Гергова
• Фейзим Ходжаоглу
• Димитринка Арабаджиева
• Камелия Камбурова
• Анна Гюрова
• Георги Авдеев

от ХТМУ:
• Даниела Лилова
• Стефан Кожухаров
• Димитър Пешев
• Петър Илиев
СПЕЦИАЛИЗАНТИ
от ИФХ:
• Иван Терзийски
• Рени Луканова
• Стела Атанасова-Владимирова
• Искра Пироева
• Мартин Цветков
• Гюнвер Ходжаоглу
• Миглена Пешова
• Кати Аврамова
• Николай Йорданов
• Николай Панчев
• Веселина Чакърова
• Стефан Стоянов
• Иван Грозев
МЛАДИ УЧЕНИ
от ИФХ:
• Христина Петкова
• Владимир Лютов
• Михаела Георгиева

от ХТМУ:
 Димка Иванова
ДОКТОРАНТИ
от ИФХ:
• Десислава  Горанова
• Диана Петрова-Димитрова
• Мартин Георгиев
• Светлана  Христова
• Александра Камушева

от ХТМУ:

• Силвия Миленкова
• Ралица Павлова
• Катя Драганова
• Стойко Петрин
• Александър Георгиев
• Димитър Димитров
• Дона Блъскова
• Евгения Маринова
• Кирил Йосифов
• Йордан Колев
• Анелия Гьозова
ПОСТ - ДОКТОРАНТИ
от ИФХ:
• Десислава Гергова
• Фейзим Ходжаоглу
• Димитринка Арабаджиева
• Камелия Камбурова
• Анна Гюрова
• Георги Авдеев

от ХТМУ:
• Даниела Лилова
• Стефан Кожухаров
• Димитър Пешев
• Чавдар Чилев
СПЕЦИАЛИЗАНТИ
от ИФХ:
• Иван Терзийски
• Рени Луканова
• Стела Атанасова-Владимирова
• Искра Пироева
• Мартин Цветков
• Гюнвер Ходжаоглу
• Миглена Пешова
• Кати Аврамова
• Николай Йорданов
• Николай Панчев
• Веселина Чакърова
• Стефан Стоянов
МЛАДИ УЧЕНИ
от ИФХ:
• Христина Петкова
• Владимир Лютов
• Михаела Георгиева
ДОКТОРАНТИ
от ИФХ:
• Василена Карабожикова
• Мартин Георгиев
• Светлана  Христова
• Александра Камушева

от ХТМУ:

• Николай Яворов
• Ралица Павлова
• Валентина Миланова
• Благой Стоилов
• Александър Георгиев
• Данаил Акузов
• Дона Блъскова
• Евгения Маринова
• Кирил Йосифов
• Йордан Колев
• Анелия Гьозова
ПОСТ - ДОКТОРАНТИ
от ИФХ:
• Десислава Гергова
• Фейзим Ходжаоглу
• Димитринка Арабаджиева
• Камелия Камбурова
• Анна Гюрова
• Георги Авдеев

от ХТМУ:
• Даниела Лилова
• Стефан Кожухаров
• Димитър Пешев
• Чавдар Чилев
СПЕЦИАЛИЗАНТИ
от ИФХ:
• Иван Терзийски
• Рени Луканова
• Стела Атанасова-Владимирова
• Искра Пироева
• Мартин Цветков
• Гюнвер Ходжаоглу
• Миглена Пешова
• Кати Аврамова
• Николай Йорданов
• Николай Панчев
• Веселина Чакърова
• Владимир Лютов
• Христина Петкова
• Михаела Георгиева
• Десислава Горанова
МЛАДИ УЧЕНИ