Научни ръководители
 
От ИФХ От ХТМУ
• проф. дхн Весела Цакова
• проф. дхн Елена Милева
• проф. дхн Цецка Радева
• проф. дхн Димитър Стойчев
• доц. д-р Румен Тодоров
• доц. д-р Богдан Рангелов
• доц. д-р Веселин Тончев
• доц. д-р Рашко Рашков
• доц. д-р Николай Божков
• доц. д-р Михаил Михайлов
• доц. д-р Мария Петрова
• доц. д-р Александър Живков

 

• проф. д-р Йончо Пеловски
• проф. дтн Тодорка Владкова
• доц. д-р Владислава Пшебинда
• доц. д-р Людмил Фачиков
• доц. д-р Иво Вълчев
• доц. д-р Мария Мачкова
• доц. д-р Илия Гаджов
• доц. д-р Любомир Петков
• доц. д-р Ирен Цибранска
• доц. д-р Веска Лашева